myfair-logo전 세계 박람회 참가를 간편하게
 • 나의 박람회 찾기
 • 나의 박람회 업무
  • 마이페어 소개
  • 로그인
  산업군선택
  국가선택

  핀란드 소비재 박람회 일정

  핀란드 소비재 박람회 일정

  핀란드 소비재 박람회 일정
  박람회 일정박람회 명장소
  2023년 01월 20일(금) - 22일(일)

  CARAVAN HELSINKI 2023

  CARAVAN HELSINKI 2023
  핀란드 헬싱키
  Messukeskus Helsinki Expo & Convention Centre
  2023년 02월 03일(금) - 05일(일)

  ASTA RAKENTAJA 2023

  ASTA RAKENTAJA 2023
  핀란드 탐페레
  Tampereen Messu
  2023년 03월 15일(수) - 16일(목)

  SGGF - SPORTEC 2023

  SGGF - SPORTEC 2023
  핀란드 탐페레
  Tampereen Messu
  2023년 03월 30일(목) - 04월 02일(일)

  KEVÄT MESSUT - OWN HOME 2023

  KEVÄT MESSUT - OWN HOME 2023
  핀란드 헬싱키
  Messukeskus Helsinki Expo & Convention Centre
  2023년 03월 30일(목) - 04월 02일(일)

  SISUSTA 2023

  SISUSTA 2023
  핀란드 헬싱키
  Messukeskus Helsinki Expo & Convention Centre
  2023년 3월 예정

  GREENTEC TAMPEREEN 2023

  GREENTEC TAMPEREEN 2023
  핀란드 탐페레
  Tampereen Messu
  2023년 3월 예정

  HELSINKI HORSE FAIR 2023

  핀란드 헬싱키
  Messukeskus Helsinki Expo & Convention Centre
  2023년 04월 14일(금) - 16일(일)

  CHILD FAIR 2023

  핀란드 헬싱키
  Messukeskus Helsinki Expo & Convention Centre
  2023년 04월 14일(금) - 16일(일)

  핀란드 헬싱키 어린이 전시회 2023

  Child Fair 2023
  핀란드 헬싱키
  Messukeskus Helsinki Expo & Convention Centre
  2023년 04월 15일(토) - 16일(일)

  HORSES 2023

  HORSES 2023
  핀란드 탐페레
  Tampereen Messu
  2023년 04월 15일(토) - 16일(일)

  PETEXPO 2023

  PETEXPO 2023
  핀란드 헬싱키
  Messukeskus Helsinki Expo & Convention Centre
  2023년 4월 예정

  AMERICAN CAR SHOW 2023

  핀란드 헬싱키
  Messukeskus Helsinki Expo & Convention Centre
  2023년 4월 예정

  ANTIQUE TAMPERE 2023

  핀란드 탐페레
  Tampereen Messu
  2023년 4월 예정

  GARDEN AND HOBBY 2023

  핀란드 탐페레
  Tampereen Messu
  2023년 4월 예정

  헬싱키 애완동물 전시회 2023

  Pet Friends Fair 2023
  핀란드 헬싱키
  Messukeskus Helsinki Expo & Convention Centre
  2023년 09월 13일(수) - 17일(일)

  HABITARE 2023

  핀란드 헬싱키
  Messukeskus Helsinki Expo & Convention Centre